Education

Browse Department

Name Code Type
AD10120 (Polisiau a Materion Mewn Addysg) AD10120 Module
AD11320 (Plant Ifainc yn Dysgu) AD11320 Module
AD13620(Sgiliau Allweddol i Brifysgol) AD13620 Module
AD13820 (Y Dysgwr a'r Amgylchedd Dysgu) AD13820 Module
AD19220 (Datblygiad Plant) AD19220 Module
AD20120 (Seicoleg Dysgu a Meddwl) AD20120 Module
AD20220 (Llythrennedd Mewn Plant Ifanc) AD20220 Module
AD20320 (Dulliau Ymchwil) AD20320 Module
AD20620 (Gweithio Gyda Phlant) AD20620 Module
AD24320 (Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol) AD24320 Module
AD30120 (Gwerthuso ac Adlewyrchu ar Sgiliau Dysgu yn Gritigol) AD30120 Module
AD30320 (Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar) AD30320 Module
AD30620 (Hawliau Plant) AD30620 Module
AD33640(Traethawd Hir) AD33640 Module
AD37340 (Dysgu i Addysgu 1) AD37340 Module
AD37440 (Dysgu i Addysgu 2) AD37440 Module
ADM5740 (TAR (Uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol) ADM5740 Module
ED10120 (Policies and Issues in Education) ED10120 Module
ED10220 (Child Development) ED10220 Module
ED10620 (Early Years Provision: Principles and Practice) ED10620 Module
ED11320 (Young Children Learning) ED11320 Module
ED13620(Key Skills for University) ED13620 Module
ED13720(Play and Learning:Theory and Practice) ED13720 Module
ED13820 (The Learner and the Learning Environment) ED13820 Module
ED14120 (Inclusive Learning Practices) ED14120 Module
ED14220 (Numeracy and Literacy for All) ED14220 Module
ED20120 (Psychology of Learning and Thinking) ED20120 Module
ED20220 (Literacy in Young Children) ED20220 Module
ED20320 (Research Methods) ED20320 Module
ED20420 (Cultural Diversity in Education) ED20420 Module
ED20520 (Bilingual Education) ED20520 Module
ED20620 (Working with Children) ED20620 Module
ED20820 (Making Sense of the Curriculum) ED20820 Module
ED22420(Discourses Language and Education) ED22420 Module
ED23620 (Effective Professional Practice) ED23620 Module
ED23740 (Placement Module) ED23740 Module
ED23820 (Research Methods) ED23820 Module
ED23920 (Community, Co-operation and Education) ED23920 Module
ED24020 (Mobility, Migration and Transitions: Educational Perspectives) ED24020 Module
ED24320 (Safeguarding and Professional Practice) ED24320 Module
ED24420 (Supporting Learners with Complex Needs) ED24420 Module
ED30120 (Critically Reflecting and Evaluating Learning and Skills) ED30120 Module
ED30320 (Mathematical Development in the Early Years) ED30320 Module
ED30420 (Special Educational Needs) ED30420 Module
ED30620 (Children's Rights) ED30620 Module
ED31530 (Pedagogy and Curriculum Knowledge) ED31530 Module
ED31630 (Effective Pedagogy) ED31630 Module
ED33020 (Communicating Science: the Scientists, the Media and the Public) ED33020 Module
ED33640 (Major dissertation) ED33640 Module
ED33720 (Global Perspectives on Rights and Education) ED33720 Module
ED33820 (Promoting Health in the Developing World: Challenges and Goals) ED33820 Module
ED33920 (Teaching Methodologies) ED33920 Module
ED34020 (Education and Community Development) ED34020 Module
ED34120 (International Development and Practice) ED34120 Module
EDM0130 (Professionalizing your Teaching in HE) EDM0130 Module
EDM0230 (Action Research and Reflective Practice in HE) EDM0230 Module
EDM1330 (Professional Studies) EDM1330 Module
EDM1430 (Evaluating Learning and Skills) EDM1430 Module
EDM5740 (PGCE (Secondary): Professional Studies) EDM5740 Module
EDM6130 (Proffesionalizing your Teaching in HE) EDM6130 Module
EDM6230 (Action Research and Reflective Practice in HE) EDM6230 Module
EDM9030 (Advanced Mentoring in Education) EDM9030 Module
EDM9130 (Mentoring in Education, Principles and Practice) EDM9130 Module
PGM0120 (Research Skills and Personal Development) PGM0120 Module
PGM3020 (Orientation in Professional Research) PGM3020 Module
PGM4120 (Research Skills and Personal Development (0120)) PGM4120 Module
PGM4820 (Orientation in Professional Research) PGM4820 Module
TTX37340 (Dysgu i Addysgu 1 - Learning to Teach 1) TTX37340 Module
TTX37440 (Dysgu i Addysgu 2 - Learning to Teach 2) TTX37440 Module
TTX5740 (Astudiaethau Proffesiynol - Professional Studies) TTX5740 Module
TTXC0F0A (Gwyddoniaeth - Science) TTXC0F0A Module
TTXG500 (TCG - ICT) TTXG500 Module
TTXL700 (Daearyddiaeth- Geography) TTXL700 Module
TTXQ300 (Saesneg - English) TTXQ300 Module
TTXQ560 (Cymraeg - Welsh) TTXQ560 Module
TTXQ560A (Cymraeg - Welsh) TTXQ560A Module
TTXR900 (Ieithoedd Modern - Modern Languages) TTXR900 Module
TTXV100 (Hanes - History) TTXV100 Module
TTXW400 (Drama) TTXW400 Module
YF11010 (Sgiliau Iaith) YF11010 Module
YF11110 (Dafydd ap Gwilym) YF11110 Module
YF11210 (Barddoniaeth yr ugeinfed ganrif) YF11210 Module
YF11310 (Concwest, Uno a Hunaniaeth : Cymru 1282-1800) YF11310 Module

Lists linked to Education

There are currently no lists linked to this Department.