Welsh & Celtic Studies

Browse Department

Name Code Type
CY11120 (Themâu a Ffigurau Llên c.550–1900) CY11120 Module
CY11220 (Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw) CY11220 Module
CY11320 (Cymraeg Ddoe a Heddiw) CY11320 Module
CY11420 (Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar) CY11420 Module
CY11520 (Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol) CY11520 Module
CY11620 (Trafod y Byd Cyfoes trwy'r Gymraeg) CY11620 Module
CY11720 (Ysgrifennu Cymraeg Graenus) CY11720 Module
CY12720 (Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol) CY12720 Module
CY13120 (Sgiliau Astudio Iaith a Llên) CY13120 Module
CY20120 (Gloywi Iaith) CY20120 Module
CY20420 (Gweithdai Ysgrifennu Creadigol) CY20420 Module
CY20520 (Cymraeg y Gweithle Proffesiynol) CY20520 Module
CY20620 (Pedair Cainc y Mabinogi) CY20620 Module
CY20720 (Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500) CY20720 Module
CY21320 (Golwg ar Ferched mewn Llenyddiaeth hyd tua 1500) CY21320 Module
CY21420 (Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar) CY21420 Module
CY22520 (Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol) CY22520 Module
CY23120 (Y Cynfeirdd Diweddar) CY23120 Module
CY23220 (Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr) CY23220 Module
CY23620 (Rhyddiaith y Dadeni) CY23620 Module
CY24520 (Y Gynghanedd: Cwrs Trochi) CY24520 Module
CY25220 (Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar, 1979-) CY25220 Module
CY25420 (Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-1979) CY25420 Module
CY25620 (Y Gymraeg yn y Gweithle) CY25620 Module
CY25720 (Astudiaethau Trosi ac Addasu) CY25720 Module
CY25820 (Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry) CY25820 Module
CY26120 (Y Golygydd a Diwydiant Cyhoeddi Cymru) CY26120 Module
CY30420 (Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol) CY30420 Module
CY30620 (Pedeir Keinc y Mabinogi) CY30620 Module
CY30720 (Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300 - 1500) CY30720 Module
CY31120 (Gloywi Iaith yr Ail Iaith) CY31120 Module
CY31320 (Golwg ar Ferched mewn Llenyddiaeth hyd tua 1500) CY31320 Module
CY32520 (Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol) CY32520 Module
CY33120 (Y Cynfeirdd Diweddar) CY33120 Module
CY33220 (Dafydd Ap Gwilym a'i Gyfoeswyr) CY33220 Module
CY33620 (Rhyddiaith y Dadeni) CY33620 Module
CY35220 (Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar (1979-)) CY35220 Module
CY35520 (Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol) CY35520 Module
CY35620 (Y Gymraeg yn y Gweithle) CY35620 Module
CY35820 (Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry) CY35820 Module
CY35940 (Prosiect Hir) CY35940 Module
CY36040 (Traethawd Estynedig) CY36040 Module
CY36120 (Y Golygydd a Diwydiant Cyhoeddi Cymru) CY36120 Module
CYM5110(Cyflwyniad i Gyfieithu) CYM5110 Module
CYM5210(Cyflwyniad i Gyfarpar y Cyfieithydd) CYM5210 Module
CYM5310(Portffolio Cyfieithu 1 (Cyffredinol)) CYM5310 Module
CYM5410(Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol)) CYM5410 Module
CYM5520(Cyfieithu ar Waith) CYM5520 Module
CYM5620(Prosiect Arbenigol) CYM5620 Module
CYM5720(Meistroli Mynegiant) CYM5720 Module
CYM5820(Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol) CYM5820 Module
CYM6010 (Datblygu Sgiliau Cyfieithu (yn y Gweithle)) CYM6010 Module
CYM6110 (Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd) CYM6110 Module
CYM6210 (Uwch Sgilau Golygu) CYM6210 Module
CYM6310 (Hanfodion Isdeitlo) CYM6310 Module
CYM6420 (Cyfieithu ar y Pryd : Arfer ac Ymarfer) CYM6420 Module
GC10120 (Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad) GC10120 Module
GC11820(Y Celtiaid: Etifeddiaeth Ddadleuol) GC11820 Module
GC20120 (Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad) GC20120 Module
GC22120 (Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 1+2) GC22120 Module
GC22720 (Gaeleg yr Alban: Cyflwyniad i'r Iaith) GC22720 Module
GC23120 (Gaeleg yr Alban: cyflwyniad i'r iaith) GC23120 Module
GC32520 (Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 3+4) GC32520 Module
GC32720 (Gaeleg yr Alban: Cyflwyniad i'r Iaith) GC32720 Module
GC33120 (Gaeleg yr Alban: cyflwyniad i'r iaith) GC33120 Module
IR10620 (Introduction to Modern Irish Language 1) IR10620 Module
IR11220 (Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners) IR11220 Module
IR11720(Introduction to the Literature of Gaelic Ireland) IR11720 Module
IR11820(The Celts: A Contested Legacy) IR11820 Module
IR11920(Introduction to Old Irish) IR11920 Module
IR12220(Introduction to Modern Irish Language II) IR12220 Module
IR21920 (Old Irish (Language + Literature) 1+2) IR21920 Module
IR22120 (Modern Irish (Language + Literature) 1+2) IR22120 Module
IR22520(Middle Irish Texts in Context) IR22520 Module
IR32220 (Princes, Priests and Poets: Reading Early Modern Gaelic Prose) IR32220 Module
IR32320 (Early Irish Saga Literature) IR32320 Module
IR32410 (Early Modern Irish (Language and Literature) 3+4) IR32410 Module
IR32420 (Princes, Priests and Poets: Reading Early Modern Gaelic Prose) IR32420 Module
IR32520 (Modern Irish (Language and Literature) 3+4) IR32520 Module
IR33220 (Comparative Celtic Philology) IR33220 Module
IR33320 (Comparative Celtic Literature) IR33320 Module
LL11120 (Llydaweg: Cyflwyniad) LL11120 Module
LL21120 (Llydaweg: Cyflwyniad) LL21120 Module
MOR0510 (Dulliau Darllen) MOR0510 Module
PGM1810 (Ways of Working) PGM1810 Module
WE11220 (Beginning Modern Welsh 1) WE11220 Module
WE11320 (Beginning Welsh ii) WE11320 Module
WE11420 (Introduction to Welsh Literature) WE11420 Module
WEM0220 (Welsh Language 2) WEM0220 Module
WEM1120 (Welsh Language 1) WEM1120 Module

Lists linked to Welsh & Celtic Studies

There are currently no lists linked to this Department.