Welsh & Celtic Studies

Browse Department

Name Code Type
CY10110 (Themâu a Ffigurau Llên C.550-1900) CY10110 Module
CY10210 (Beirdd a Llenorion o 1900 hyd Heddiw) CY10210 Module
CY10310 (Cymraeg Ddoe a Heddiw 1 (Iaith Gyntaf)) CY10310 Module
CY10410 (Seminarau Iaith a Llên (Iaith Gyntaf)) CY10410 Module
CY10510 (Braslun o Hanes ein Llên) CY10510 Module
CY10610 (Llenyddiaeth o 1900 hyd Heddiw) CY10610 Module
CY10710 (Cymraeg Ysgrifenedig 1) CY10710 Module
CY10810 (Cymraeg Ysgrifenedig 2) CY10810 Module
CY12510 (Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar i) CY12510 Module
CY12610 (Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar ii) CY12610 Module
CY12720 (Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol) CY12720 Module
CY12810 (Trafod y Byd Cyfoes trwy'r Gymraeg i) CY12810 Module
CY12910 (Trafod y Byd Cyfoes trwy'r Gymraeg ii) CY12910 Module
CY20120 (Gloywi Iaith) CY20120 Module
CY20210 (Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar i) CY20210 Module
CY20310 (Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar ii) CY20310 Module
CY20420 (Gweithdai Ysgrifennu Creadigol) CY20420 Module
CY30120 (Darllen y Tywydd: llên yr hin a’r amgylchedd hyd tua 1800) CY30120 Module
CY30620 (Pedeir Keinc y Mabinogi) CY30620 Module
CY31320 (Golwg ar Ferched mewn Llenyddiaeth hyd tua 1500) CY31320 Module
CY33220 (Dafydd Ap Gwilym a'i Gyfoeswyr) CY33220 Module
CY34120 (Ysgrifennu Creadigol) CY34120 Module
CY35020 (Y Gymraeg: Iaith Dysg ac Iaith Cymdeithas) CY35020 Module
CY35120 (Traethawd Estynedig) CY35120 Module
CY35220 (Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar (1979-)) CY35220 Module
CY35520 (Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol) CY35520 Module
CY35620 (Y Gymraeg yn y Gweithle) CY35620 Module
CY35820 (Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry) CY35820 Module
CY35940 (Prosiect Hir) CY35940 Module
CYM0620 (Y Diwydiant Cyhoeddi Creadigol yng Nghymru) CYM0620 Module
CYM5110(Cyflwyniad i Gyfieithu) CYM5110 Module
CYM5210(Cyflwyniad i Gyfarpar y Cyfieithydd) CYM5210 Module
CYM5310(Portffolio Cyfieithu 1 (Cyffredinol)) CYM5310 Module
CYM5410(Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol)) CYM5410 Module
CYM5520(Cyfieithu ar Waith) CYM5520 Module
CYM5620(Prosiect Arbenigol) CYM5620 Module
CYM5720(Meistroli Mynegiant) CYM5720 Module
CYM5820(Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol) CYM5820 Module
CYM6010 (Datblygu Sgiliau Cyfieithu (yn y Gweithle)) CYM6010 Module
CYM6110 (Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd) CYM6110 Module
GC10620 (Cyflwyniad i Wyddeleg Modern a'i Llenyddiaeth 1) GC10620 Module
GC10720 (Cyflwyniad i Wyddeleg Modern a'i Llenyddiaeth 2) GC10720 Module
GC11820(Y Celtiaid: Etifeddiaeth Ddadleuol) GC11820 Module
GC20620 (Cyflwyniad i Wyddeleg Modern a'i Llenyddiaeth i) GC20620 Module
GC20720 (Cyflwyniad i Wyddeleg Modern a'i Llenyddiaeth ii) GC20720 Module
GC32520 (Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 3+4) GC32520 Module
IR10620 (Introduction to Modern Irish Language 1) IR10620 Module
IR11220 (Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners) IR11220 Module
IR11720(Introduction to the Literature of Gaelic Ireland) IR11720 Module
IR11820(The Celts: A Contested Legacy) IR11820 Module
IR11920(Introduction to Old Irish) IR11920 Module
IR12220(Introduction to Modern Irish Language II) IR12220 Module
IR21920 (Old Irish (Language + Literature) 1+2) IR21920 Module
IR22120 (Modern Irish (Language + Literature) 1+2) IR22120 Module
IR22520(Middle Irish Texts in Context) IR22520 Module
LL10120 (Llydaweg i Ddechreuwyr i) LL10120 Module
LL10220 (Llydaweg i Ddechreuwyr ii) LL10220 Module
LL20120 (Llydaweg i Ddechreuwyr i) LL20120 Module
LL20220 (Llydaweg i Ddechreuwyr ii) LL20220 Module
MOR0510 (Dulliau Darllen) MOR0510 Module
PGM1810 (Ways of Working) PGM1810 Module
WE11220 (Beginning Modern Welsh 1) WE11220 Module
WE11320 (Beginning Welsh ii) WE11320 Module
WE11420 (Introduction to Welsh Literature) WE11420 Module
WEM0220 (Welsh Language 2) WEM0220 Module
WEM1120 (Welsh Language 1) WEM1120 Module

Lists linked to Welsh & Celtic Studies

There are currently no lists linked to this Department.