International Politics

Browse Department

Name Code Type
CM10120 (Deall y Byd Cymdeithasol) CM10120 Module
DAM3560 (Traethawd Hir Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru) DAM3560 Module
GGM3560 (Welsh Politics and Society Dissertation) GGM3560 Module
GQ20920 (Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol) GQ20920 Module
GQ23420 (Rhyfel Diarbed, Heddwch Diarbed) GQ23420 Module
GQ23720 (Amlddiwylliannedd mewn Polisi ac Ymarfer) GQ23720 Module
GQ23820 (Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen?) GQ23820 Module
GQ30920 (Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol) GQ30920 Module
GQ33420 (Rhyfel Diarbed, Heddwch Diarbed) GQ33420 Module
GQ33720 (Amlddiwylliannedd mewn Polisi ac Ymarfer) GQ33720 Module
GQ33820 (Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen?) GQ33820 Module
GW10320 (Rhyfel Strategaeth a Chuddwybodaeth) GW10320 Module
GW11220 (Defnyddio Syniadau Gwleidyddol) GW11220 Module
GW12420 (Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1) GW12420 Module
GW12520 (Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 2) GW12520 Module
GW12620 (Y Tu ôl i'r Penawdau) GW12620 Module
GW12820(Creu'r Byd Modern: Hanes Ryngwladol ers 1789) GW12820 Module
GW12920 (Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain) GW12920 Module
GW20120 (Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau) GW20120 Module
GW22220 (Damcaniaethau Gwleidyddiaeth) GW22220 Module
GW25820 (Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell) GW25820 Module
GW29920 (Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti) GW29920 Module
GW30040 (Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig) GW30040 Module
GW35820 (Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell) GW35820 Module
GW39920 (Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti) GW39920 Module
GWM4220 (Y Wladwriaeth trwy'r Oesoedd) GWM4220 Module
GWM6620 (Deall Cymru yng nghyfnod Trawsnewidiad Byd-eang) GWM6620 Module
GWM9520 (Polisi a Chyunllunio Iaith yng Nghymru Heddiw) GWM9520 Module
IP10320 (War, Strategy and Intelligence) IP10320 Module
IP10820 (Approaching the Political) IP10820 Module
IP12420 (Exploring the International 1) IP12420 Module
IP12520 (Exploring the International 2) IP12520 Module
IP12620 (Behind the Headlines) IP12620 Module
IP12820(The Making of the Modern World: International History since 1789) IP12820 Module
IP12920 (Politics in the 21st Century) IP12920 Module
IP20120 (International Relations: Perspectives and Debates) IP20120 Module
IP20320 (War, Politics and Strategy) IP20320 Module
IP21320 (The Arab-Israeli Wars) IP21320 Module
IP21620 (Women and Military Service) IP21620 Module
IP21820 (Russian Security in the 21st Century) IP21820 Module
IP22020 (The Cold War) IP22020 Module
IP22220 (Political Theory) IP22220 Module
IP22720 (The Long Shadow of the Second World War) IP22720 Module
IP23320 (NATO: From Cold War to Hybrid War) IP23320 Module
IP23720 (The Making of National Security Policy) IP23720 Module
IP23820 (The EU: Politics, Policies, Problems) IP23820 Module
IP24420 (By the People: US Politics. Past and Present) IP24420 Module
IP24520 (Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War) IP24520 Module
IP25320 (Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918) IP25320 Module
IP25520 (The Cuban Missile Crisis) IP25520 Module
IP25620 (Intelligence and International Security) IP25620 Module
IP26320 (Contemporary Security: Theories & Threats) IP26320 Module
IP26420 (The Second World War in Europe) IP26420 Module
IP26820 (Questions of International Politics and Global Development) IP26820 Module
IP26920 (America at War: A Military History of the United States) IP26920 Module
IP28320 (A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century) IP28320 Module
IP28720 (Contemporary Latin America) IP28720 Module
IP29220 (International Politics and Global Development) IP29220 Module
IP29620 (Women and Global Development) IP29620 Module
IP29720 (Religion and Politics in the Middle East) IP29720 Module
IP29920 (Nationalism in Theory and Practice) IP29920 Module
IP30040 (Dissertation) IP30040 Module
IP31320 (The Arab Israeli Wars) IP31320 Module
IP31620 (Women and Military Service) IP31620 Module
IP31820 (Russian Security in the 21st Century) IP31820 Module
IP32720 (The Long Shadow of the Second World War) IP32720 Module
IP33320 (Nato: the Making and Breaking of Alliances) IP33320 Module
IP33720 (The Making of National Security Policy) IP33720 Module
IP33820 (European Politics) IP33820 Module
IP34420 (By the People: US Politics. Past and Present) IP34420 Module
IP34520 (Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War) IP34520 Module
IP35520 (The Cuban Missile Crisis) IP35520 Module
IP36320 (Contemporary Security: Theories and Threats) IP36320 Module
IP36420 (The Second World War in Europe) IP36420 Module
IP36820 (Questions of International Politics and Global Development) IP36820 Module
IP36920 (America At War: a Military History of the United States) IP36920 Module
IP38320 (A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century) IP38320 Module
IP38720 (Contemporary Latin America) IP38720 Module
IP39620 (Women in the Third World) IP39620 Module
IP39720 (Religion and Politics in the Middle East) IP39720 Module
IP39920 (Nationalism in Theory and Practice) IP39920 Module
IPM0220 (The EU in Crisis? Integration and Fragmentation) IPM0220 Module
IPM0320 (Intelligence, Security and International Politics 1900-45) IPM0320 Module
IPM0420 (Intelligence, Security and International Politics since 1945) IPM0420 Module
IPM0520 (International Politics 1: Theories and Concepts (S)) IPM0520 Module
IPM0920 (Thoughts of War: Strategic Theory & Thinkers (S)) IPM0920 Module
IPM1120 (Critical Security Studies: Contemporary Theories) IPM1120 Module
IPM1320 (Postcolonial Politics) IPM1320 Module
IPM2060 (Research Paper) IPM2060 Module
IPM2120 (Political, Social and Historical Research: Philosophy, Methods and Application) IPM2120 Module
IPM3420 (Emerging Powers and the Global Order) IPM3420 Module
IPM3820 (Power and Postwar Reconstruction: a Critical Approach) IPM3820 Module
IPM3920 (Regionalism and Nationalism in Europe) IPM3920 Module
IPM4020 (International Communications in Asia-Pacific: Power, Peoples and Propaganda) IPM4020 Module
IPM4220 (The State Through the Ages) IPM4220 Module
IPM4520 (Political Responsibility in a Globalized World) IPM4520 Module
IPM6620 (Understanding Wales in an Age of Global Transformation) IPM6620 Module
IPM7320 (Feminist Approaches to Security) IPM7320 Module
IPM8420 (Islam and Modernity) IPM8420 Module
IPM9520 (Language Policy and Planning in Wales Today) IPM9520 Module
IPM9820 (Digital Connectivity: Digital Spaces and the Cyber Worlds) IPM9820 Module
IQ20220 (Intervention and Statebuilding) IQ20220 Module
IQ20320 (The BRICS in World Politics) IQ20320 Module
IQ20420 (International Statebuilding: Reconstructing War-torn States) IQ20420 Module
IQ20620 (Cyber Warfare: the changing nature of security in the digital age) IQ20620 Module
IQ21320 (Spies at War) IQ21320 Module
IQ21720 (Justice, Order, Human Rights) IQ21720 Module
IQ22220 (Contemporary US Foreign Policy) IQ22220 Module
IQ22320 (Gender and Sexuality in the Americas) IQ22320 Module
IQ22420 (The Dream of Internationalism: The League of Nations and its Legacies) IQ22420 Module
IQ22820 (Capitalism and International Politics) IQ22820 Module
IQ22920 (Fear, Cooperation and Trust in World Politics) IQ22920 Module
IQ23320 (War, State and Society) IQ23320 Module
IQ23420 (Total War, Total Peace) IQ23420 Module
IQ23720 (Multiculturalism in Policy and Practice) IQ23720 Module
IQ23820 (UK Politics Today: A Union Under Strain?) IQ23820 Module
IQ23920 (People and Power: Understanding Comparative Politics Today) IQ23920 Module
IQ24020 (Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War) IQ24020 Module
IQ24120 (Global Inequality and World Politics) IQ24120 Module
IQ24220 (Intelligence in an Age of Extremes, 1900-1945) IQ24220 Module
IQ24320 (Economic Diplomacy and Leadership) IQ24320 Module
IQ24420 (Knowing about Violent Conflict in International Politics) IQ24420 Module
IQ24620 (Wars of Empire: From Settlement to Decolonisation) IQ24620 Module
IQ24720 (The First Casualty: War and the Media) IQ24720 Module
IQ24820 (Russia in World Politics: propaganda, strategic narrative and soft power) IQ24820 Module
IQ24920 (Russian intelligence from Lenin to Putin) IQ24920 Module
IQ30220 (Intervention and Statebuilding) IQ30220 Module
IQ30320 (The Brics in World Politics) IQ30320 Module
IQ30420 (International Statebuilding: Reconstructing War-Torn States) IQ30420 Module
IQ30620 (Cyber Warfare: the Changing Nature of Security in the Digital Age) IQ30620 Module
IQ30820 (Global Economic Governance) IQ30820 Module
IQ31320 (Espionage Studies) IQ31320 Module
IQ31720 (Justice, Order, Human Rights) IQ31720 Module
IQ32020 (Global Health and International Politics) IQ32020 Module
IQ32220 (Us Foreign Policy Analysis : Actors, Processes, and Issues) IQ32220 Module
IQ32320 (Gender and Sexuality in Latin America) IQ32320 Module
IQ32420 (The Dream of Internationalism: The League of Nations and its Legacies) IQ32420 Module
IQ32620 (The Diplomacy of Decline: Britain & World Politics 1851-2001) IQ32620 Module
IQ32820 (Capitalism and International Politics) IQ32820 Module
IQ32920 (Fear, Cooperation and Trust in World Politics) IQ32920 Module
IQ33320(War, State and Society) IQ33320 Module
IQ33420 (Total War, Total Peace) IQ33420 Module
IQ33720 (Multiculturalism in Policy and Practice) IQ33720 Module
IQ33820 (UK Politics Today: A Union Under Strain?) IQ33820 Module
IQ33920 (People and Power: Understanding Comparative Politics Today) IQ33920 Module
IQ34020 (Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War) IQ34020 Module
IQ34120 (Global Inequality and World Politics) IQ34120 Module
IQ34220 (Intelligence in an Age of Extremes, 1900 - 1945) IQ34220 Module
IQ34320 (Economic Diplomacy and Leadership) IQ34320 Module
IQ34420 (Knowing about Violent Conflict in International Politics) IQ34420 Module
IQ34620 (Wars of Empire: From Settlement to Decolonisation) IQ34620 Module
IQ34720 (The First Casualty: War and the Media) IQ34720 Module
IQ34820 (Russia in World Politics: propaganda, strategic narrative and soft power) IQ34820 Module
IQ34920 (Russian Intelligence from Lenin to Putin) IQ34920 Module
PGM0210 (Principles of Research Design) PGM0210 Module
PGM0410 (Ways of Reading) PGM0410 Module
PGM4210 (Principles of Research Design) PGM4210 Module
SA10120(Understanding the Social World) SA10120 Module
SA20120(Contemporary Debates in the Social Sciences) SA20120 Module
SA30140 (Social Science Dissertation) SA30140 Module

Lists linked to International Politics

There are currently no lists linked to this Department.