Mathematics

Browse Department

Name Code Type
EC10910 (Statistics for Economists) EC10910 Module
FG14010 (Dynameg Glasurol) FG14010 Module
MA00910(Introduction to Statistics) MA00910 Module
MA01020(Mathematics Tutorial) MA01020 Module
MA02610(Foundations of Mathematics 1) MA02610 Module
MA03610(Foundations of Mathematics 2) MA03610 Module
MA10110 (Coordinate and Vector Geometry) MA10110 Module
MA10310 (Probability) MA10310 Module
MA10510(Algebra) MA10510 Module
MA10610(Calculus) MA10610 Module
MA11010 (Further Algebra and Calculus) MA11010 Module
MA11110 (Mathematical Analysis) MA11110 Module
MA11210 (Differential Equations) MA11210 Module
MA11310 (Statistics) MA11310 Module
MA12610 (Mathematics for Economics and Finance 1) MA12610 Module
MA13610 (Mathematics for Economics and Finance 2) MA13610 Module
MA20110 (Real Analysis) MA20110 Module
MA20310 (Introduction to Abstract Algebra) MA20310 Module
MA21410 (Linear Algebra) MA21410 Module
MA21510 (Complex Analysis) MA21510 Module
MA25220(Introduction to Numerical Analysis and its applications) MA25220 Module
MA25610 (Hydrodynamics 1) MA25610 Module
MA25710(Advanced Dynamics) MA25710 Module
MA26010 (Distributions and Estimation) MA26010 Module
MA26620(Applied Statistics) MA26620 Module
MA30110 (Group Theory) MA30110 Module
MA30210 (Norms and Differential Equations) MA30210 Module
MA30510 (Geometry of Complex Numbers) MA30510 Module
MA32410 (Graphs and Networks) MA32410 Module
MA32610 (Topology) MA32610 Module
MA33310(Integral Transforms) MA33310 Module
MA33410 (Theory of Elasticity) MA33410 Module
MA34110 (Partial Differential Equations) MA34110 Module
MA34210 (Asymptotic Methods in Mechanics) MA34210 Module
MA34610 (Hydrodynamics ii) MA34610 Module
MA34810 (Mathematical Models of Biological Systems) MA34810 Module
MA35210(Topics in Biological Statistics) MA35210 Module
MA36010 (Comparative Statistical Inference) MA36010 Module
MA36510 (Linear Statistical Models) MA36510 Module
MA37010 (Lebesgue Integration) MA37010 Module
MA37410 (Probability and Stochastic Processes) MA37410 Module
MA37810 (Stochastic Models in Finance) MA37810 Module
MA38010 (Spectral Theory) MA38010 Module
MA38310 (Operator Algebra) MA38310 Module
MA38410 (Introduction to Control Theory) MA38410 Module
MAM3420 (Advanced Mathematical Methods in Elasticity) MAM3420 Module
MAM5120 (Statistical Concepts, Methods and Tools) MAM5120 Module
MAM5220 (Statistical Techniques for Computational Biology) MAM5220 Module
MAM8020 (Spectral Theory) MAM8020 Module
MAM8420 (Advanced Control Theory) MAM8420 Module
MP12910 (Career Planning and Skills Development) MP12910 Module
MP35710 (Quantum Information Theory 2) MP35710 Module
MT10110 (Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd) MT10110 Module
MT10310 (Tebygoleg) MT10310 Module
MT10510(Algebra) MT10510 Module
MT10610(Calcwlws) MT10610 Module
MT11010 (Algebra a Chalcwlws Pellach) MT11010 Module
MT11110 (Dadansoddi Mathemategol) MT11110 Module
MT11210 (Hafaliadau Differol) MT11210 Module
MT11310 (Ystadegaeth) MT11310 Module
MT12910 (Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau) MT12910 Module
MT20110 (Dadansoddiad Real) MT20110 Module
MT21410 (Algebra Llinol) MT21410 Module
MT25220(Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i gymhwysiadau) MT25220 Module
MT25610 (Hydrodynameg 1) MT25610 Module
MT30210(Normau a Hafaliadau Differol) MT30210 Module
MT32410(Graffiau a Rhwydweithiau) MT32410 Module
MT34110 (Hafaliadau Differol Rhannol) MT34110 Module
MT39020(Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd) MT39020 Module
MX30110 (Real Analysis) MX30110 Module
MX30310 (Introduction to Abstract Algebra) MX30310 Module
MX31410 (Linear Algebra) MX31410 Module
MX31510 (Complex Analysis) MX31510 Module
MX35220 (Introduction to Numerical Analysis and its Applications) MX35220 Module
MX35610 (Hydrodynamics 1) MX35610 Module
MX35710 (Advanced Dynamics) MX35710 Module
MX36010 (Distributions and Estimation) MX36010 Module
MX36620 (Applied Statistics) MX36620 Module

Lists linked to Mathematics

There are currently no lists linked to this Department.