Mathematics

Pori Adran

Enw Cod Math
EC10910 (Statistics for Economists) EC10910 Modiwl
FG14010 (Dynameg Glasurol) FG14010 Modiwl
MA00910(Introduction to Statistics) MA00910 Modiwl
MA01020(Mathematics Tutorial) MA01020 Modiwl
MA02610(Foundations of Mathematics 1) MA02610 Modiwl
MA03610(Foundations of Mathematics 2) MA03610 Modiwl
MA10110 (Coordinate and Vector Geometry) MA10110 Modiwl
MA10310 (Probability) MA10310 Modiwl
MA10510(Algebra) MA10510 Modiwl
MA11110 (Mathematical Analysis) MA11110 Modiwl
MA11210 (Differential Equations) MA11210 Modiwl
MA11310 (Statistics) MA11310 Modiwl
MA12610 (Mathematics for Economics and Finance 1) MA12610 Modiwl
MA13610 (Mathematics for Economics and Finance 2) MA13610 Modiwl
MA15110 (Games, Puzzles and Strategies) MA15110 Modiwl
MA15210 (Games, Puzzles and Strategies 2) MA15210 Modiwl
MA20110 (Real Analysis) MA20110 Modiwl
MA20310 (Introduction to Abstract Algebra) MA20310 Modiwl
MA21410 (Linear Algebra) MA21410 Modiwl
MA21510 (Complex Analysis) MA21510 Modiwl
MA25220(Introduction to Numerical Analysis and its applications) MA25220 Modiwl
MA25610 (Hydrodynamics 1) MA25610 Modiwl
MA25710(Advanced Dynamics) MA25710 Modiwl
MA26010 (Distributions and Estimation) MA26010 Modiwl
MA26620(Applied Statistics) MA26620 Modiwl
MA30110 (Group Theory) MA30110 Modiwl
MA30210 (Norms and Differential Equations) MA30210 Modiwl
MA30510 (Geometry of Complex Numbers) MA30510 Modiwl
MA32410 (Graphs and Networks) MA32410 Modiwl
MA32610 (Topology) MA32610 Modiwl
MA33310 (Integral Transforms) MA33310 Modiwl
MA33410 (Theory of Elasticity) MA33410 Modiwl
MA34110 (Partial Differential Equations) MA34110 Modiwl
MA34210 (Asymptotic Methods in Mechanics) MA34210 Modiwl
MA34610 (Hydrodynamics ii) MA34610 Modiwl
MA34710 (Numerical Solution of Partial Differential Equations) MA34710 Modiwl
MA34810 (Mathematical Models of Biological Systems) MA34810 Modiwl
MA35210(Topics in Biological Statistics) MA35210 Modiwl
MA36010 (Comparative Statistical Inference) MA36010 Modiwl
MA36510 (Linear Statistical Models) MA36510 Modiwl
MA37010 (Lebesgue Integration) MA37010 Modiwl
MA37410 (Probability and Stochastic Processes) MA37410 Modiwl
MA37810 (Stochastic Models in Finance) MA37810 Modiwl
MA38010 (Spectral Theory) MA38010 Modiwl
MA38310 (Operator Algebra) MA38310 Modiwl
MA38410 (Introduction to Control Theory) MA38410 Modiwl
MA39910 (Project in Mathematics or Statistics) MA39910 Modiwl
MAM2620 (Algebraic Topology) MAM2620 Modiwl
MAM3320 (Integral Equations) MAM3320 Modiwl
MAM3420 (Advanced Mathematical Methods in Elasticity) MAM3420 Modiwl
MAM5120 (Statistical Concepts, Methods and Tools) MAM5120 Modiwl
MAM5220 (Statistical Techniques for Computational Biology) MAM5220 Modiwl
MAM7020 (Lebesgue Integration) MAM7020 Modiwl
MAM8020 (Spectral Theory) MAM8020 Modiwl
MAM8420 (Advanced Control Theory) MAM8420 Modiwl
MAM9720 (Minor Project) MAM9720 Modiwl
MAM9840 (Major Project) MAM9840 Modiwl
MAS0160 (Mathematics Year in Industry) MAS0160 Modiwl
MAS0260 (Mathematics Year in Industry) MAS0260 Modiwl
MP10610 (Calculus) MP10610 Modiwl
MP11010 (Further Algebra and Calculus) MP11010 Modiwl
MP12910 (Career Planning and Skills Development) MP12910 Modiwl
MP35710 (Quantum Information Theory 2) MP35710 Modiwl
MT10110 (Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd) MT10110 Modiwl
MT10310 (Tebygoleg) MT10310 Modiwl
MT10510(Algebra) MT10510 Modiwl
MT10610(Calcwlws) MT10610 Modiwl
MT11010 (Algebra a Chalcwlws Pellach) MT11010 Modiwl
MT11110 (Dadansoddi Mathemategol) MT11110 Modiwl
MT11210 (Hafaliadau Differol) MT11210 Modiwl
MT11310 (Ystadegaeth) MT11310 Modiwl
MT12910 (Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau) MT12910 Modiwl
MT20110 (Dadansoddiad Real) MT20110 Modiwl
MT21410 (Algebra Llinol) MT21410 Modiwl
MT25220(Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i gymhwysiadau) MT25220 Modiwl
MT25610 (Hydrodynameg 1) MT25610 Modiwl
MT30210(Normau a Hafaliadau Differol) MT30210 Modiwl
MT32410(Graffiau a Rhwydweithiau) MT32410 Modiwl
MT34110 (Hafaliadau Differol Rhannol) MT34110 Modiwl
MT34210 (Dulliau Asymptotig mewn Mecaneg) MT34210 Modiwl
MT39020(Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd) MT39020 Modiwl
MT39910 (Prosiect Mewn Mathemateg neu Ystadegaeth) MT39910 Modiwl
MTM9720 (Prosiect Llai) MTM9720 Modiwl
MTM9840 (Prif Brosiect) MTM9840 Modiwl

Rhestrau wedi'u cysylltu Mathemateg

Ar hyn o bryd, does dim rhestrau wedi'u cysylltu i'r Adran.