Search for lists and modules

Nodweddion golygu newydd, teclyn Ychwanegu Adnodd yn gyflym a ffurflen 'Cais i Ddigido'
Bydd y gwelliannau hyn o fudd i staff sy’n creu neu ddiweddaru Rhestrau Darllen Aspire.
Darganfod Mwy

New editing features, a quick Add Resource tool and a 'Request Digitisation' form
These improvements will be of benefit to those staff creating or updating Aspire Reading Lists.
Find out more

Dadansoddiadau rhestrau darllen Aspire (beta)
Aspire usage analytics (beta)