Search for lists and modules

** Dydd Llun, Mehefin 11: Copïo Rhestrau Darllen Aspire
Bydd Rhestrau 2018-2019 sydd wedi eu cyhoeddi yn Aspire yn cael eu copio drosodd i'r flwyddyn academaidd nesaf. Os gwelwch yn dda gwnewch yn siwr eich bod yn cyfhoeddi unrhyw newidiadau sydd heb eu cyhoeddi yn Aspire neu fe fyddant yn cael eu colli. Dilynnwch y cyfarwyddiadau yma.

** Tuesday 11th June: Aspire Reading List Copy
Published lists in Aspire dated 2018-2019 will be copied to the next academic year. Please ensure you publish any unpublished changes in Aspire or they will be lost. Please follow these instructions.