Search for lists and modules

Ar ddydd Mawrth 22 Mai bydd yr holl restrau cyhoeddedig a’r rhestrau drafft sydd â dyddiad 2014-2015 a 2015-2016 yn cael eu harchifo. Golyga hyn na fydd modd eu gweld bellach yn Fy Rhestrau ac ni fydd modd i chi chwilio amdanynt.
Ond, os hoffech adfer un neu fwy ohonynt i Fy Rhestrau cysylltwch â acastaff@aber.ac.uk gan roi cod y modiwl a/neu deitl y modiwl.

On Tuesday 22nd May all published lists and draft lists dated 2014-2015 and 2015-2016 will be archived. This means they will no longer be visible in My Lists and you won’t be able to search for them. However if you want one or more of them restored to My Lists please email acastaff@aber.ac.uk with the module code and / or module title.