Chwilio am restrau a modiwlau

Efallai na fydd e-lyfrau Dawsonera ar gael dros dro o 31 Gorffennaf wrth iddynt symud i blatfform newydd
Cysylltwch รข'ch llyfrgellydd pwnc os oes gennych unrhyw gwestiynau

Dawsonera ebooks may be temporarily unavailable from 31st July while they move to a new platform
Please contact your subject librarian if you have any questions

Rhestrau Darllen 2020-2021: cyngor i gydlynwyr modiwlau
Reading Lists 2020-2021: advice for module coordinators

Hyfforddiant staff: Paratoi eich Rhestr Ddarllen ar-lein - archebwch ar-lein
Staff training: Preparing your Online Reading List - book online