Chwilio am restrau a modiwlau

Rhestrau Darllen 2020-2021: cyngor i gydlynwyr modiwlau 21/05/2020
Reading Lists 2020-2021: advice for module coordinators 21/05/2020

** Gallwch fewngofnodi a defnyddio Aspire gartref fel petaech ar y campws.
** You can log into and use Aspire at home as if you were on campus.

Dadansoddiadau rhestrau darllen Aspire (beta)
Aspire usage analytics (beta)