Search for lists and modules

Hyfforddiant staff: Paratoi eich Rhestr Ddarllen ar-lein - archebwch ar-lein
Staff training: Preparing your Online Reading List - book online

Rhestrau Darllen 2020-2021: cyngor i gydlynwyr modiwlau 21/05/2020
Reading Lists 2020-2021: advice for module coordinators 21/05/2020

** Gallwch fewngofnodi a defnyddio Aspire gartref fel petaech ar y campws.
** You can log into and use Aspire at home as if you were on campus.

Dadansoddiadau rhestrau darllen Aspire (beta)
Aspire usage analytics (beta)