globe
 1. Gwaith Darllen Hanfodol 11 items
  1. Routledge encyclopedia of translation studies - Mona Baker, Gabriela Saldanha 2011

   Book Essential

  2. The Welsh Academy English-Welsh dictionary: Geiriadur yr Academi - Bruce Griffiths, Dafydd Glyn Jones, Academi Gymreig 1995 (2006 printing)

   Book Essential

  3. Orgraff yr iaith Gymraeg: Rhan 1: Adroddiad ; Pwyllgor Iaith a Llên Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru - University of Wales. Board of Celtic Studies. Language and Literature Committee 1987

   Book Essential

  4. Orgraff yr iaith Gymraeg: Rhan 2: Geirfa ; golygwyd gan Ceri W. Lewis - Ceri W. Lewis, University of Wales. Board of Celtic Studies. Language and Literature Committee 1987

   Book Essential

  5. Introducing translation studies: theories and applications - Jeremy Munday 2016

   Book Essential

  6. Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu - Delyth Prys, Robat Trefor

   Document Essential

  7. A practical guide for translators - Geoffrey Samuelsson-Brown, ebrary, Inc 2010 (electronic resource)

   Book Essential

  8. Gafael mewn gramadeg - David A. Thorne 2000

   Book Essential

  9. The translation studies reader - Lawrence Venuti 2012

   Book Essential

 2. Darllen Pellach 4 items
  1. Dechrau cyfieithu: llyfr ymarferion i rai sy'n dechrau ymddiddori mewn cyfieithu - Heini Gruffudd, Canolfan Astudiaethau Addysg 2005

   Book Essential

  2. Y llyfr berfau: a check-list of Welsh verbs - D. Geraint Lewis 1995

   Book Further reading

  3. Pa arddodiad?: a check-list of verbal prepositions - D. Geraint Lewis 2000 (various printings)

   Book Further reading

  4. Gramadeg y Gymraeg - Peter Wynn Thomas 1996 (varous printings)

   Book Further reading

 3. Adnoddau Ychwanegol 27 items
  1. Adnoddau arlein 3 items
   1. O Siwt i Liwt - Berwyn Prys Jones

    Article Further reading

  2. Llyfrau 9 items
   1. Approaches to translation - Peter Newmark 1980

    Book Further reading

   2. Contemporary translation theories - Edwin Gentzler 2001

    Book Further reading

   3. Pathways to translation: pedagogy and process - Donald C. Kiraly c1995

    Book Further reading

   4. Translation as text - Albrecht Neubert, Gregory M. Shreve ©1992

    Book Further reading

   5. Traductio: essays on punning and translation - Dirk Delabastita 1997

    Book Further reading

   6. Topics in interpreting research 1995

    Book Further reading

   7. 101 things a translator needs to know - Catherine A. Hiley 2014

    Book Further reading

  3. Llawlyfrau 4 items
   1. Routledge encyclopedia of translation studies - Mona Baker, Gabriela Saldanha 2011

    Book Further reading

   2. The translator's handbook - Rachel Owens, Aslib 1996

    Book Further reading

   3. Translation Studies: An integrated approach - Mary Snell-Hornby 1988 (electronic resource)

    Book Further reading

   4. Conference interpreting explained - Roderick Jones 1998

    Book Further reading

  4. Papurau ymchwil a chynhadleddau 6 items
   1. Translation As Intercultural Communication : Selected Papers from the Est Congress - Prague, September 1995 - Mary Snell-Hornby, Zuzana Jettmarova, Klaus Kaindl, EST Congress 19970801 (electronic resource)

    Book Further reading

   2. Cyfoeth Cyfieithu - A. Price

    Article Further reading

  5. Ymchwil a thraethodau diweddar 3 items
  6. Geiraduron arbenigol 2 items
   1. Rhestr o enwau lleoedd: A gazetteer of Welsh place-names - Elwyn Davies, University of Wales. Bwrdd Gwybodau Celtaidd. Pwyllgor Iaith a Llenyddiaeth 1967

    Book Essential

All rights reserved ©